Certificat de membru

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 144/2008, Secţiunea a-3-a, Articolul 16, exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se va face pe baza CERTIFICATULUI DE MEMBRU eliberat şi avizat anual de către O.A.M.M.R. Filiala Călărași

   Autorizaţia de Libera Practica va fi înlocuita cu Certificatul de Membru in decursul anului 2009.
   Toti asistentii medicali, indiferent de data eliberarii Autorizatiei de libera practica, vor fi obligati sa intocmeasca un dosar cu documentele mentionate mai jos.


Actele necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE MEMBRU sunt:

  1.   Cerere tip
  2.   Copie + original a diplomelor de studii care atestă formarea în profesie
  3.   Copie + original adeverinţa de grad principal
  4.   Certificatul de cazier judiciar.
  5.   Certificatul de sănătate tip A5
  6.   Carte de identitate – copie xerox
  7.   Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul
  8.   Autorizaţia de Liberă Practică în original
  9.   Adeverinţă cu vechimea în muncă în sistemul sanitar sau copie xerox după cartea de muncă ( decizie pensionare –unde este cazul)
  10. Declaraţie pe proprie răspundere îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008