Examenul pentru a doua specializare

Asistenţii medicali se pregătesc din nou pentru examen.

Este vorba despre examenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări (Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică) de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în anul de învăţământ 2015 - 2016.

Potrivit Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, examenul se desfășoară, în perioada 18 - 31 octombrie 2016, în șapte centre universitare și este organizat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
Examenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări (Laborator, Radiologie-imagistică medicală ) de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în anul de învăţământ 2015 - 2016.

Metodologia stabilta de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevede că examenul se desfășoară în perioada 18 - 31 octombrie 2016, în șapte centre universitare și este organizat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

La GALATI, examenul are loc pentru specializările Laborator și Radiologie - imagistică medicală.

Înscrierea candidaţilor la examen se face în perioada:

04 – 17 octombrie 2016,
între orele 10.00 – 14.00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică - la sediul OAMGMAMR GALATI.


Dosarul de înscriere cuprinde:

- cerere de înscriere,
- copie carte identitate,
- adeverinţa de absolvire a programului
- şi dovada de plată a taxei de examen.

Dosarele de înscriere se depun de titular sau de o persoană împuternicită pe baza unei împuterniciri, nelegalizată la notar, însoţită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
Cererea de înscriere va fi semnată olograf de titular.

Pe dosar se vor scrie cu majuscule: Numele, Initiala tatalui si prenumele, Nr telefon si adresa de email.

La înscriere, candidaţii vor fi informaţi despre data şi locul unde se vor desfăşura probele de examen.

Taxa de participare la examen este de 160 de lei/participant.
Suma se depune în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, str. Vaselor nr.31, sector 2,
CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

Proba practică este programată în perioada 21 – 29 octombrie 2016, având în vedere tematica şi bibliografia de examen, precum şi criteriile stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate.
Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei şi comunicat candidaţilor.
Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba scrisă are loc în data de 30 octombrie, sub forma unui test-grilă, între orele 10.00 - 12.00, pentru toate specializările.

OAMGMAMR Galati este reprezentat, în comisiile de specialitate, de As. Med. Pr. Licentiat CAMELIA GHEORGHIU - Radiologie-imagistică medicală si de As. Med. Pr. CANDREA CONSTANTA - Laborator.

Candidaţii care promovează examenul primesc de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificate de absolvire a programelor de specializare.

Absolvenţii primesc, de asemenea, 30 de credite EMC, conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR.

Cu stima,
 
Daniela Artimof
Presedinte OAMGMAMR GALATI
Ataşamente:
Download-ează fișierul (Cerere.doc)Cerere de înscriere[ ]14 kB