Schimb de experienta transnational din perspectiva participantilor

Proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația "Centrul Român de Inițiative", An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013" – „Investește în oameni!", a oferit unui număr de 60 asistenți medicali din sistemul de sănătate, absolvenți a cursurilor de Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, posibilitatea de a participa la schimburi de experiență transnaționale în Spania și Irlanda.

Obiectivele acestor acțiuni au fost:
1. Creșterea gradului de informare al asistenilor medicali privind importanța informatizării sistemului de sănătate;
2. Înțelegerea, de către asistenții medicali, a importanței utilizării unui sistem informatic în sistemul de sănătate din România, pentru creșterea eficienței actului de îngrijire a pacientului;
3. Creșterea gradului de conștientizare a asistenților medicali privind importanța implicării individuale în schimbările din sistemul de sănătate din România, în contextul informatizării acestuia.

 

Pe parcursul vizitelor participanții au demonstrat interes pentru temele prezentate, s-au implicat în toate demersurile de interactivitate prevăzute în agenda schimbului de experiență, au pus întrebări și au fost preocupați constant de identificarea de soluții creative și pragmatice la problemele cu care se confruntă la locul de muncă, atât privind managemenul informației cât și în raport cu calitatea actului de îngrijiri.

Rezultatele schimburilor de experiențăderulate în cadrul acestui proiect sunt cel mai bine formulate de participanți în răspunsurile la chestionarele de evaluare, astfel:

„Am acumulat multe informații și am înțeles modelul spaniol de buna practică în domeniul sanitar informatizat, faptul că este necesar să ne adaptăm continuu și să ne perfecționăm în profesia noastra, să fi "deschiși" spre nou, să îndepărtam anumite cutume, să fim eficienți, competitivi, și să ne asumăm pe deplin responsabilitatea și importanța profesiei."

„Am învățat atât de mult, și am obligația (cel puțin morală) să demonstrez că nu s-a investit în mine inutil."

„Lucrul în echipă și asumarea responsabilităților, competența sși accesul la aparatura medicală performanța, transparența totală a cheltuielilor realizate, determină performanța în sistemul sanitar."

Tema a suscitat un deosebit interes din partea participanților, ceea ce subliniază importanța implicării angajaților din sistemul de sănătate în demersuri ulterioare similare.

Ca rezultat este importantă responsabilitatea asumată de participanti privind rolul de actori activi în schimbarea mentalității asistenților medicali privind sistemul informatic în spitale, demonstrată de identificarea de soluții practice în acest sens, ceea ce subliniază atât maturitate profesională cât și civică, și constituie o bună temelie pentru dezvoltarea profesiei.