Perspective asupra discriminării în sistemul de sănătate

Proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar", POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația "Centrul Român de Inițiative", An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013" – „Investește în oameni!", prin sesiunile de lucru pe tema discriminării în sistemul de sănătate din România, a adus în atenția asistenților medicali o temă imporantă dar prea puțin cunoscută sau recunoscută.

În cadrul a 4 sesiuni de lucru 80 participanți au primit informații cu privire la discriminare, mecanisme de combatere, niveluri de responsabilitate, au dezbatut probleme de discriminare, au adus în atenție cazuri reale la care au asistat sau în care au fost implicați, și au conștientizat amploarea fenomenului la locul de muncă.

 

Grupul de participanți la fiecare sesiune a fost diferit ca poziționare în sistemul de sănătate în raport cu tema discriminare, scopul acestei diversități find asigurarea colectării de puncte de vedere, experiențe, opinii și percepții privind discriminarea în sistem cât mai diverse, asigurandu-se un pachet de informații cât mai complet.
Structura grupurilor de participanti pe regiuni a fost:
- regiunile Sud-Vest și Bucuresti-Ilfov, asistenți medicali care lucrează în sistem
- regiunile Sud-Est și Sud, asistenți medicali membri activi în sindicatul SANITAS
- regiunile Vest și Nord-Vest, asistenți medicali în pozitii de management în structurile spitalelor sau ale organizației profesionale OAMGMAMR
- regiunile Nord-Est și Centru, angajați ai departamentelor de resurse umane din cadrul spitalelor și direcțiilor de sănătate

Aparent inedită, tema a incitat la discuții și analize, și a contribuit, prin colectarea opiniilor celor implicați, la realizarea Manualului de bune practici pentru combaterea discriminării în sistemul de sănătate, primul manual produs de asistenți medicali pentru asistenți medicali, și bineînțeles, pentru oricine este interesat de această temă.

Realizarea manualului înscrie acest proiect în seria modelelor de bune practici în domeniul creșterii adaptabilității angajaților la schimbările tehnologice.