Precizari examen grad principal

Ministerul Sănătăţii a făcut, astăzi, noi precizări cu privire la desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2013.

Astfel, metodologia de grad principal a fost modificată prin Ordinul 1200/2013, în sensul că se ia în calcul la vechimea în specialitate şi perioada de crestere şi îngrijire a copilului, conform OUG 124/2011.

Ordonanţa, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, prevede că „perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”. Concediul de creştere a copilului este recunoscut ca vechime integrală numai celor care s-au aflat, în perioada 1 ianuarie 2012 - 29 noiembrie 2013 (ultima zi de înscriere la examenul de grad principal), în această situaţie.

Pe de altă parte, Ordinul MS 1200/2013 prevede că „au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal 2013 şi să susţină examenul într-o altă specialitate în care au obţinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului MS 613/2013, asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri”.

Ministerul Sănătăţii a mai aprobat o derogare la condiţia de vechime de până la trei luni. În consecinţă, la examen se pot înscrie candidaţii care au cinci ani la sfârşitul lunii februarie 2014.