Examen de grad principal 2013

Examenul de grad principal va avea loc în luna decembrie.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis filialelor judeţene calendarul desfăşurării examenului:

 

1.Nominalizarea de către ministrul sănătăţii a comisiei centrale de examen: 21.10.2013;

2.Publicarea anunţului de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală": 01.11.2013;

3.Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen: 08.11.2013;

4.Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen: 11.11.2013;

5.Înscrierea candidaţilor, în perioada 18-29.11.2013, în zilele lucrătoare, la sediul filialelor judeţene/municipiul Bucureşti ale OAMGMAMR;

6.Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii: 02 - 06.12.2013;

7.Elaborarea testelor-grilă de verificare a cunoştinţelor: 09.12.2013;

8.Susţinerea, de către candidaţi, a testului-grilă:

- asistenţii medicali generalişti: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;

- celelalte categorii de candidaţi 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00.

 

Actualizare 18.10.2013 : 

Referitor la plata taxei de inscriere la examenul de grad principal sesiunea 2013 :
Ministerul Sănătăţii a anunţat cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sesiunea 2013. Potrivit unui ordin publicat pe 24 septembrie în "Monitorul Oficial", taxa este de 120 de lei.


Codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR este 15346984

Adresa : Str. Ing. Zablovschi nr. 76 Sector 1 Bucuresti, cod postal 011312

 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (01_tematica_asistent_medical_generalist.pdf)01_tematica_asistent_medical_generalist.pdf[01. SPECIALITATEA: MEDICINĂ GENERALĂ]86 kB
Download-ează fișierul (02_tematica_moase.pdf)02_tematica_moase.pdf[01. SPECIALITATEA: MOAȘE]152 kB
Download-ează fișierul (03_tematica_as_medico_social.pdf)03_tematica_as_medico_social.pdf[03. SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL]122 kB
Download-ează fișierul (04_tematica_asistent_igienist_cab_stoma.pdf)04_tematica_asistent_igienist_cab_stoma.pdf[04. SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC]80 kB
Download-ează fișierul (05_tematica_asistent_medical_stomatologie.pdf)05_tematica_asistent_medical_stomatologie.pdf[05. SPECIALITATEA: ASISTENŢI MEDICALI STOMATOLOGIE]79 kB
Download-ează fișierul (06_tematica_BFT.pdf)06_tematica_BFT.pdf[06. SPECIALITATEA: BFT]128 kB
Download-ează fișierul (07_tematica_farmacie.pdf)07_tematica_farmacie.pdf[07. SPECIALITATEA: FARMACIE]111 kB
Download-ează fișierul (08_tematica_igiena.pdf)08_tematica_igiena.pdf[08. SPECIALITATEA: IGIENĂ-SĂNĂTATE PUBLICĂ]156 kB
Download-ează fișierul (09_tematica_laborator.pdf)09_tematica_laborator.pdf[09. SPECIALITATEA: LABORATOR]118 kB
Download-ează fișierul (10_tematica_nutritie_dietetica.pdf)10_tematica_nutritie_dietetica.pdf[10. SPECIALITATEA: NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ]122 kB
Download-ează fișierul (11_tematica_radiologie.pdf)11_tematica_radiologie.pdf[11. SPECIALITATEA: RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ]121 kB
Download-ează fișierul (NORME_GRAD_PRINCIPAL.pdf)NORME_GRAD_PRINCIPAL.pdf[Norme grad principal]258 kB
Download-ează fișierul (ordin_ms_1091_2013.pdf)ordin_ms_1091_2013.pdf[Ordinul MS nr. 1091/2013 - stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013]6 kB
Download-ează fișierul (ordin_ms_1200_18_10_2013.pdf)ordin_ms_1200_18_10_2013.pdf[Ordinul MS nr. 1200/2013 - pentru modificarea si completarea normelor de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, sesiunea 2013]705 kB