Acte necesare pentru eliberarea certificatului de membru OAMGMAMR

on .

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților medicali din Romania (OAMGMAMR):

  1) Copia documentelor de studii care atestă formarea în profesie – copie legalizată;
  2) Certificatul de cazier judiciar (valabil 6 luni) – pentru libera practică medicală;
  3) Certificatul de sănătate fizică și psihică – CMF (valabil 2 luni);
  4) Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională – MALPRAXIS;
  5) Cartea de identitate - copie simplă;
  6) Certificat de naștere - copie simplă;
  7) Certificat de căsătorie sau hotarâre de divorț dacă este cazul – copie simplă;
  8) Adeverința de grad principal (daca este cazul);
  9) Extras din REVISAL din care să reiese salariul brut, ştampilat şi semnat de către angajator;
10) Decizia de pensie, în cazul solicitării de a profesa după pensionare (daca este cazul);
11) Dosar de plastic cu șină și folie;
12) Cerere tip pentru înscriere;
13) Se achită o taxă de 1% din salariul brut lunar (valoarea care se reflectă în REVISAL) pentru cei care lucrează, pentru cei care nu lucrează se calculează 1% din salariul minim pe ţară.