Acte necesare avizare certificat

Actele necesare pentru avizarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților medicali generaliști, Moașelor și Asistenților medicali din Romania (OAMGMAMR):

a) Certificatul de membru în original;
b) Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională – MALPRAXIS;
c) Extras din REVISAL din care să reiese salariul brut, ştampilat şi semnat de către angajator;
d) Se achită o taxă de 1% din salariul brut lunar (valoarea care se reflectă în REVISAL) pentru cei care lucrează, pentru cei care nu lucrează se calculează 1% din salariul minim pe ţară.