Au sosit certificatele de grad principal, sesiunea 2015

Filiala Călăraşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit, ieri, de la Ministerul Sănătăţii, certificatele de grad principal pentru asistenţii medicali/moaşele care au promovat examenul în sesiunea 2015.

„Vă solicităm să eliberaţi aceste documente titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia”, se precizează în adresa OAMGMAMR către Filiala Călăraşi.

Potrivit aceluiaşi document, la ridicare, pe borderoul original transmis se va scrie seria, numărul cărţii de identitate şi semnatura titularului, respectiv datele de identificare şi semnătura titularului procurii.

Borderoul original cu semnături se va returna la OAMGMAMR până la data 15.04.2016 însoţit de adeverinţele şi de lista nominală a persoanelor care nu le-au ridicat până la această dată, urmând ca aceste adeverinţe să poată fi ridicate de la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios.

(...) Înainte de eliberare, adeverinţele se verifică. Dacă acestea conţin erori se returnează în original pentru a fi corectate, însoţite de o copie a cărţii de identitate a titularului şi de specificarea în scris a erorii”, se mai menţionează în adresa OAMGMAMR către Filiala Călăraşi.