Liste candidați examen grad principal- repartizare și locație

Asistenţii medicali generalişti susţin examenul pe 12 decembrie 2013 , la Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi, strada Sloboziei, Nr. 28, Localitatea Calarasi, Judetul Calarasi.

Pentru moaşe şi asistenţii medicali din alte specialităţi, examenul este programat pe 13 decembrie, la sediul OAMGMAMR Filiala Călărași, str. Progresul, Bloc BBB , etaj 5.

Listele cu repartizarea pe săli pot fi descărcate mai jos.

În ziua examenului, candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

În timpul desfășurării examenului, candidații vor folosi numai pix cu mină de culoare albastră. Sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen.

Durata examenului este de două ore.

Testul grilă conţine 100 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect.

Pentru a fi declaraţi promovaţi, candidaţii trebuie să obţină la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă doi candidaţi din sala respectivă.

Candidaţii pot să conteste rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.

După soluţionarea contestaţiilor, la sediul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR se afişează, pe specialităţi, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale obţinute de candidaţii în cadrul examenului de grad principal.

 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA 1.pdf)Tabel sala 1 - AMG - Inspectoraul Școlar Județean[Tabel sala 1 - AMG - Inspectoraul Școlar Județean]311 kB
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA 2.pdf)Tabel sala 2 - AMG - Inspectoraul Școlar Județean[Tabel sala 2 - AMG - Inspectoraul Școlar Județean]295 kB
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA 3.pdf)Tabel sala 3 - AMG - Inspectoraul Școlar Județean[Tabel sala 3 - AMG - Inspectoraul Școlar Județean]296 kB
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA BFT.pdf)Tabel sala 1 - BFT - Sala OAMGMAMR Călărași[Tabel sala 1 - BFT - Sala OAMGMAMR Călărași]278 kB
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA FARMACIE.pdf)Tabel sala 1 - FARMACIE- Sala OAMGMAMR Călărași[Tabel sala 1 - FARMACIE- Sala OAMGMAMR Călărași]289 kB
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA IGIENĂ.pdf)Tabel sala 1 - IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ - Sala OAMGMAMR Călărași[Tabel sala 1 - IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ - Sala OAMGMAMR Călărași]279 kB
Download-ează fișierul (TABEL_cand_SALA LABORATOR.pdf)Tabel sala 1 - LABORATOR - Sala OAMGMAMR Călărași[Tabel sala 1 - LABORATOR - Sala OAMGMAMR Călărași]280 kB